Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Liszkach

W dniu 29 maja 2016 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czułowie odbył się Gminny Zjazd ZOSP RP w Liszkach. Zjazd otworzył prezes Jerzy Stopa charakteryzując cel zjazdu i jego przesłanki. Następnie wybrano przewodniczącego Zjazdu, sekretarza oraz prezydium. Odpowiednio wybrano dh. Jerzego Stopę i Roberta Budziaszka. Do prezydium zjazdu zaproszono Wójta Gminy Liszki - Pawła Misia, jego zastępcę Łukasza Glińskiego, przedstawiciela Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie - dowódcę JRG-3 - bryg. Krzysztofa Mendaka oraz prezesa OSP Czułów - Tadeusza Mastka. Po zatwierdzeniu regulaminu zjazdu i porządku obrad, dh Stopa przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za okres 2011 - 2016. Następnie po dyskusji dokonano wyboru zarządu, komisji rewizyjnej, przedstawicieli do zarządu powiatowego i delegatów na zjazd powiatowy.
Członkami prezydium zarządu zostali:

Mariusz Kącik - prezes (OSP Morawica)
Łukasz Gliński - v-ce prezes (UG Liszki)
Jerzy Stopa - v-ce prezes (OSP Jeziorzany)
Grzegorz Korczek - Komendant Gminny (OSP Czułów)
Ryszard Olszewski - skarbnik (OSP Piekary)
Robert Budziaszek - sekretarz (UG Liszki)
Artur Kwoka - członek prezydium (OSP Mników)

Członkowie zarządu:
Tadeusz Mastek (OSP Czułów)
Ryszard Paliś (OSP Jeziorzany)
Dariusz Hycki (OSP Kaszów)
Paweł Kuśmierczyk (OSP Kaszów)
Tomasz Kowal (OSP Kryspinów)
Wojciech Śniegula (OSP Kryspinów)
Zygmunt Dziedzic (OSP Liszki)
Szymon Kadula (OSP Liszki)
Kamil Kaczor (OSP Mników)
Mieczysław Ryszka (OSP Morawica)
Paweł Mazur (OSP Piekary)
Marcin Wąsik (OSP Rączna)
Krzysztof Matys (OSP Rączna)
Mariusz Nowak (OSP Ściejowice)
Janusz Rosek (OSP Ściejowice)

Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:
Jan Miś - przewodniczący (OSP Kaszów)
Tadeusz Kołodziejczyk - wiceprzewodniczący (OSP Morawica)
Paweł Kapusta - sekretarz (OSP Rączna)
Robert Kowal - członek (OSP Kryspinów)
Adam Steczko - członek (OSP Liszki)

Przedstawicielami do zarządu powiatowego wybrani zostali Mariusz Kącik i Jerzy Stopa.

Delegatami na zjazd powiatowy zostali wybrani:
Dariusz Hycki (OSP Kaszów), Wojciech Śniegula (OSP Kryspinów), Janusz Marchewka (OSP Kaszów) oraz Rafał Jaracz (OSP Kryspinów).

Na zakończenie zjazdu głos zabrał nowowybrany prezes i po krótkiej przemowie zakończył zjazd.
Następny zjazd gminny - za 5 lat.


Powrót do archiwum