Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Jeziorzany 2018

W dniu 14 lipca 2018 r. na boisku sportowym LKS Wisła Jeziorzany przeprowadzono Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu powiatu Krakowskiego-ziemskiego, w których wzięło udział 29 drużyn, w tym 12 kobiecych. Zawody zorganizowane były pod patronatem Starosty Krakowskiego - Wojciecha Pałki - przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komendę Miejską PSP w Krakowie i Urząd Gminy w Liszkach przy aktywnym udziale wszystkich jednostek OSP z terenu gminy a szczególnie gospodarza zawodów - OSP w Jeziorzanach. Rozegrane one zostały tradycyjnie w dwóch konkurencjach ćwiczeniu bojowym (stanowiącym szczególną atrakcję dla zgromadzonej publiczności) oraz w sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami. Po zaciętej rywalizacji kolejność czołowych miejsc w poszczególnych kategoriach była następująca:

Grupa „C” kobiety;
1. OSP Poskwitów
2. OSP Bębło
3. OSP Bosutów
4. OSP Miłocice
5. OSP Wołowice
6. OSP Nowa Góra
7. OSP Sułoszowa
8. OSP Więcławice
9. OSP Tomaszowice
10. OSP Przeginia
11. OSP Świątniki Górne
12. OSP Konary
Grupa „A” mężczyŸni;

1. OSP Bosutów
2. OSP Waganowice
3. OSP Złotniki
4. OSP Miękinia
5. OSP Wielmoża
6. OSP Maszyce
7. OSP Skrzeszowice
8. OSP Sieciechowice
9. OSP Ksišżnikczki
10. OSP Przeginia
11. OSP Kaszów
12. OSP Konary
13. OSP Świątniki Górne
14. OSP Radwanowice
15. OSP Zagacie
16. OSP Wielka Wieś
17. OSP Krzęcin
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w swoich kategoriach, uczestnicy zawodów otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody finansowe od Starosty na zakup sprzętu. Miejsca od 4 do 6 otrzymały wyróżnienie finansowe od Starosty. Dodatkowo za I miejsce w grupie "C" zwycięzca otrzymał defibrylator ćwiczebny ufundowany przez firmę AVIVA, zwycięzca w grupie "A" otrzymał nagrodę ufundowanš przez firmę VegaDruk. Wójt Gminy Liszki ufundował puchar i nagrodę rzeczowš jako wyróżnienie dla drużyny, która zajęła 12 miejsce w kategorii "C". Zawody zostały przeprowadzone w duchu sportowej rywalizacji przy bardzo dobrych warunkach technicznych i organizacyjnych. Pogoda również dopisała do samego końca tj. do wręczania ostatniego dyplomu, kiedy to lunął deszcz.
Organizację zawodów wspomogli również producenci lokalnych specjałów: Pracowania Piekarniczo-Cukiernicza "Łysa Góra", Ewa i Janusz Trojan z Kaszowa oraz "Specjały Lisieckie", Janusz Kromka z Liszek.
Firma cateringowa MAR-MIL przygotowała pyszne jedzenie, zwłaszcza grochówkę. Dziękujemy!

Zdjęcia z zawodów


Powrót do archiwum