Szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych od 1 stycznia 2016 roku
szkolenia

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE:

Każdy strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych kierowany na szkolenie przygotowujące do udziału w działaniach ratowniczych, na każdym z poziomów wyszkolenia musi posiadać:
1) ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
2) skierowanie wg wzoru określonego w "Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpoœredni udział w działaniach ratowniczych".

Dodatkowo strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych starający się o przyjęcie na poszczególne rodzaje szkoleń powinien posiadać:

1) w przypadku skierowania na szkolenie kierowców — konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP prawo jazdy co najmniej kat. B oraz potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienia równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.,
2) w przypadku szkolenia dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych (KDR) minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych oraz potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienia równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.
3) w przypadku szkolenia naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienia równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.,
3) w przypadku szkolenia komendantów gminnych ZOSP RP ukończone 25 lat, obowiązkowa przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej z członkostwem czynnym, potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań oraz potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań,

Dokumenty do pobrania:

"Zasady organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych". Do pobrania.

"Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych ". Do pobrania.

"Program szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego ochotniczych straży pożarnych". Do pobrania.

"Program szkolenia dowódców ochotniczych straży pożarnych". Do pobrania.

"Program szkolenia naczelników ochotniczych straży pożarnych". Do pobrania.

"Program szkolenia komendantów gminnych ZOSP RP". Do pobrania.

Skierowanie na kurs. Do pobrania.

Karta wyszkolenia. Do pobrania.

Regulamin testów i ćwiczeń doskonalących prowadzonych w komorze dymowej. Do pobrania.


Powrót do strony głównej