Szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych od 2022 roku

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE:

Każdy strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych kierowany na szkolenie przygotowujące do udziału w działaniach ratowniczych musi posiadać:
1) ukończone 16 lat i nie przekroczone 65 lat. W przypadku osób nieletnich niezbędna zgoda rodziców na udział w szkoleniu.
2) skierowanie wg wzoru określonego w "Zasadach przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych".

Dodatkowo strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych starający się o przyjęcie na poszczególne rodzaje szkoleń powinien posiadać:

1) w przypadku skierowania na szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP prawo jazdy co najmniej kat. B oraz potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP lub równorzędnego, ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.
2) w przypadku szkolenia dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych minimum 3-letni okres od ukończenia szkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych oraz potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP lub równorzędnego, ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.
3) w przypadku szkolenia naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP (Dowódcy OSP) lub równorzędnego, ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.
3) w przypadku szkolenia komendantów gminnych ochrony przeciwpożarowej ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat, potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelnika OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań.

Dokumenty do pobrania:

"Zasady organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych". Do pobrania.

"Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych ". Do pobrania.

"Program szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego ochotniczych straży pożarnych". Do pobrania.

"Program szkolenia dowódców ochotniczych straży pożarnych". Do pobrania.

"Program szkolenia naczelników ochotniczych straży pożarnych". Do pobrania.

"Program szkolenia komendantów gminnych ochrony przeciwpożarowej". Do pobrania.

Skierowanie na kurs. Do pobrania.

Karta wyszkolenia. Do pobrania.

Regulamin testów i ćwiczeń doskonalących prowadzonych w komorze dymowej. Do pobrania.


Powrót do strony głównej