Dokumenty do pobrania

Transport

Zarządzenie nr 1 Komendanta Głownego PSP z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Do pobrania.

Zarządzenie nr 3 Komendanta Głownego PSP z dnia 9 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Do pobrania.


Prawo

Ramowe wytyczne do inspekcji OSP Do pobrania.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Do pobrania.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu właczania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Do pobrania.

Procedura P-23 w sprawie właczenia jednostki OSP do KSRG Do pobrania.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Do pobrania.


Dokumenty Związkowe

Wniosek o nadanie odznak związkowych - dla osoby fizycznej. Do pobrania.

Wniosek o nadanie odznak "Za wysługę i MDP". Do pobrania.

Wniosek o nadanie sztandaru. Do pobrania.

Wniosek o nadanie odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej". Do pobrania.

Wniosek o zapomogę. Do pobrania.Zawody

Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych Do pobrania.Powrót do strony głównej