Eliminacje powiatowe OTWP 2021

W sobotę 25 września 2021 roku na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 7 w Krakowie przy ul. Rozrywki 26 odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" powiatu krakowskiego - ziemskiego. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 21 uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczestnicy wykazali się rozległą wiedzę dotyczšcą tradycji i historii straży pożarnych, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, organizacji i zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, sprzętu i wyposażenia będącego w użytkowaniu straży pożarnej a także samego funkcjonowania OSP i PSP. Poziom konkursu okazał się niezmiernie wysoki, a rywalizacja niezwykle wyrównana. W efekcie odbyły się dwie dogrywki o rozstrzygnięcie w grupie II i III co do zajęcia III miejsca. Podczas oceniania prac testowych przez komisję - uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami zapoznali się ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki.
Klasyfikacja końcowa w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia się następująco:
- uczniowie szkół podstawowych - grupa I:
1 miejsce - Bartek Wiemer, gm. Liszki,
2 miejsce - Mateusz Nogieć, gm. Wielka Wieś,
3 miejsce - Alicja Przywora, gm. Sułoszowa.
- uczniowie szkół podstawowych - grupa II:
1 miejsce - Gabriela Mazur, gm. Liszki,
2 miejsce - Radosław Podymkiewicz, gm. Michałowice,
3 miejsce - Jan Spyrka, gm. Wielka Wieś.
- uczniowie szkół ponadpodstawowych:
1 miejsce - Natalia Gach, gm. Liszki,
2 miejsce - Miłosz Godyń, gm. Krzeszowice,
3 miejsce - Aleksandra Sułko, gm. Wielka Wieś.
Zwycięscy będą reprezentować powiat krakowski - ziemski na eliminacjach wojewódzkich.
Eliminacje przeprowadziła Komisja, której przewodniczył wiceprezes ZOP ZOSP RP dh Jerzy Stopa, członek ZOP ZOSP RP dh Mieczysław Odrzywołek oraz bryg. Jacek Hajduk - Dowódca JRG 7.
Nagrody i upominki, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Krakowie w ramach programu "Bezpieczny Powiat Krakowski", ZOP ZOSP RP powiatu krakowskiego oraz Komenda Miejska PSP w Krakowie - wręczał z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie st. bryg. Andrzej Nowak wraz z dh. Jerzym Stopą oraz dh. Mieczysławem Odrzywołkiem.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom wyróżnionym!

Zdjęcia z eliminacji


Powrót do archiwum