Eliminacje gminne OTWP 2022

W ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbyły się na terenie gminy eliminacje do etapu powiatowego. Odbyły się one według nowego regulaminu ogłoszonego przez Zarząd Główny ZOSP RP w miesiącu lutym. Wzięli w nich uczniowie szkół podstawowych oraz jedna uczennica szkoły ponadpodstawowej, którzy wygrali rywalizację ze swoimi kolegami w szkołach. Wiedza jaką musieli się wykazać uczestnicy była bardzo rozległa, począwszy od historii i początku ruchu strażackiego oraz jego twórców, poprzez bieżącą wiedzę na temat strażactwa, przepisy przeciwpożarowe po znajomość zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. Komisja konkursu pod przewodnictwem prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Liszkach - dh Jerzego Stopy, przeprowadziła sprawnie konkurs. W pracach Komisji udział wzięli dh Jakub Burtan - przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz dh Przemysław Dziedzic - członek gminnej komisji d/s młodzieży i sportu. W konkursie udział wzięło łacznie 15 osób w tym 4 w grupie I (klasy I - IV), 10 osób w grupie II (klasy V - VIII) oraz jedna w grupie III (szkoły ponadpodstawowe). Po napisaniu testów składających sie z 50 pytań, okazało się, że będzie miała miejsce dogrywka w grupie drugiej o pierwsze miejsce. Komisja wręczyła przygotowane testy do dogrywki i ta rostrzygnęła co do kolejności miejsc. I tak w eliminacjach powiatowych w grupie I - udział weźmie Ksawery Miś ze Szkoły Podstawowej w Kaszowie, w grupie II Alicja Pająk ze Szkoły Podstawowej w Czułowie a w grupie III Natalia Galos z XXV LO w Krakowie reprezentująca MDP w Czułowie. Eliminacje te odbędą się w dniu 2 kwietnia 2022r na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Krakowie. Dalsze miejsca zajęli w grupie pierwszej Filip Prus ze Szkoły Podstawowej w Cholerzynie i Zuzanna Mastek ze Szkoły Podstawowej w Liszkach, w grupie drugiej Maja Tekieli ze Szkoły Podstawowej w Czułowie i Gabriela Mazur ze Szkoły Podstawowej w Piekarach. Eliminacje zorganizowali wspólnie Urząd Gminy w Liszkach i ZOG ZOSP RP w Liszkach. Nagrody, upominki, dyplomy i słodycze dla uczestników ufundowała gmina Liszki oraz Pan Janusz Trojan z Kaszowa. Dyplomy i upominki wręczał Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Miś i prezes gminny dh Jerzy Stopa. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom wyróżnionym, trzymamy kciuki za etap powiatowy i zapraszamy młodzież za rok do udziału w kolejnej edycji OTWP.

Zdjęcia z eliminacji


Powrót do archiwum