Ewakuacja szkoły w Kryspinowie

W dniu 22 maja 2012 roku na wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kryspinowie odbyły się ćwiczenia w zakresie ewakuacji uczniów i personelu szkoły. W tym dniu w godzinach rannych rozległy się dzwonki alarmowe na terenie szkoły informujące o natychmiastowej ewakuacji. Przyczyną alarmu był pożar i silne zadymienie. Przed szkołę wjechał samochód bojowy z OSP w Kryspinowie i dowódca udał się na rozpoznanie . W tym samym czasie Dyrektor szkoły zarządziła i przeprowadziła ewakuacje uczniów i personelu szkoły. Dowódca ze względu na silne zadymieni poprosił o pomoc OSP z Liszek. Jednoczeœnie zarządził wprowadzenie do wnętrza jednej lini gaśniczej, zbudowanie lini gaœniczych na zewnątrz oraz wprowadzenie przybyłej roty z OSP w Liszkach w aparatach powietrznych. Po zbadaniu terenu okazało się, że pozostałe roty mogą wejść na przeszukanie budynku bez aparatów powietrznych, gdyż nie istnieje zagrożenia dla zdrowia strażaków. Taki był scenariusz działań w czasie ewakuacji szkoły. Na zakończenie odbył się pokaz sprzętu dla młodzieży oraz omówiono ćwiczenia z personelem. Również strażacy zapoznali się z rozkładem pomieszczeń w szkole oraz z drogami ewakuacyjnymi.

Zdjęcia z ćwiczeń


Powrót do archiwum