Komora rozgorzeniowa

Szkolenie strażaków odbywa sie w sposób nieustający. I to w zakresie podnoszenia kwalifikacji jak również w zakresie zajęć doskonalących . Jednym z takich ćwiczeń była możliwość odbycia treningu w komorze rozgorzeniowej. Dla chętnych strażaków, członków OSP - Komenda Miejska PSP w Krakowie udostępniła trenażer na którym ćwiczą zarówno strażacy PSP jak również jest możliwość ćwiczenia przez członków OSP. Okazji takiej nie przepuścili członkowie OSP z terenu naszej gminy. W dniach 18 i 23 listopada ćwiczenia odbywali członkowie jednostek OSP z Kaszowa, Czułowa, Kryspinowa i Jeziorzan. Była to możliwość prowadzenia działań w warunkach rzeczywistego ognia i temperatury oraz silnego zadymienia. Nad bezpieczeństwem i poprawnym wykonywaniem ćwiczenia czuwali funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Krakowie z mł. bryg. Radosławem Rząńcą i kpt. Tomaszem Kosibą na czele.

Zdjęcia z ćwiczeń


Powrót do archiwum