Ewakuacja szkoły w Kaszowie

W dniu 30 marca 2012 roku na wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaszowie odbyły się ćwiczenia w zakresie ewakuacji uczniów i personelu szkoły. O godzinie 10.00 rozległy się dzwonki alarmowe na terenie szkoły informujące o natychmiastowej ewakuacji. Przyczyną alarmu był pożar poddasza. Na teren szkoły wjechały samochody bojowe 3 jednostek OSP: w Rącznej, Kaszowie i Jeziorzanach. Dowódca zarządził wprowadzenie do wnętrza jednej lini gaśniczej oraz roty z OSP w Jeziorzanach w aparatach powietrznych. Po zbadaniu terenu okazało się, że pozostałe roty mogą wejść na przeszukanie budynku bez aparatów powietrznych, gdyż nie istnieje zagrożenia dla zdrowia strażaków. Taki był scenariusz działań w czasie ewakuacji szkoły. Na zakończenie odbył się pokaz sprzętu dla młodzieży oraz omówiono ćwiczenia z personelem. Również strażacy zapoznali się z rozkładem pomieszczeń w szkole oraz z drogami ewakuacyjnymi.

Zdjęcia z ćwiczeń


Powrót do archiwum