Ewakuacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaszowie

W dniu 24 września 2012 roku na wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaszowie odbyły się ćwiczenia w zakresie ewakuacji uczniów i personelu szkoły. O godzinie 10.25 rozległy się dzwonki alarmowe na terenie szkoły informujące o natychmiastowej ewakuacji. Przyczyną alarmu był pożar poddasza. Na teren przed szkołą wjechał samochód bojowy z OSP w Kaszowie a po chwili samochód z OSP Kryspinów. Dowódca zarządził wprowadzenie do wnętrza jednej lini gaśniczej oraz roty z OSP w Kaszowie w aparatach powietrznych. Po zbadaniu terenu okazało się, że pozostałe roty mogą wejść na przeszukanie budynku bez aparatów powietrznych, gdyż nie istnieje zagrożenia dla zdrowia strażaków. Taki był scenariusz działań w czasie ewakuacji szkoły. Na zakończenie odbył się pokaz sprzętu dla młodzieży oraz omówiono ćwiczenia z personelem. Również strażacy zapoznali się z rozkładem pomieszczeń w szkole oraz z drogami ewakuacyjnymi.

Zdjęcia z ćwiczeń


Powrót do archiwum