Ewakuacja Urzędu Gminy w Liszkach

W dniu 30 kwietnia 2015 roku z inicjatywy Wójta Pawła Misia odbyły się ćwiczenia w zakresie ewakuacji petentów i personelu UG z budynku głównego w Liszkach. O godzinie 10.00 jeden z pracowników zauważył wydobywający sie dym z piwnicy pod klatką schodową. Niezwłocznie poinformował o tym Wójta a ten zarządził ewakuację petentów i pracowników, jednoczeœnie polecając powiadomić o zdarzeniu Państwową Straż Pożarną. W budynku rozległy się dzwonki alarmowe informujące o natychmiastowej ewakuacji. Wkrótce przybyła pierwsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Liszkach zaalarmowana przez Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie. Po chwili dojechały jednostki z Kryspinowa i Piekar. Przybyła również powiadomiona Policja. Dowódca zarządził wprowadzenie do wnętrza jednej lini gaśniczej oraz roty z OSP w Liszkach w aparatach powietrznych. Po ugaszeniu wprowadzono rotę poszukiwawczą do budynku celem przeszukania pomieszczeń. W tym czasie druhowie ewakuowali jedną osobę z balkonu przy użyciu drabiny. Rota poszukiwawcza odnalazła jedną osobę, która sie ukryła pod biurkiem w budynku i została ona ewakuowana na zewnštrz. Taki był scenariusz działań w czasie ewakuacji budynku Urzędu Gminy. Na zakończenie omówiono ćwiczenia w remizie ze strażakami biorącymi udział w szkoleniu

Zdjęcia z ćwiczeń


Powrót do archiwum