Ewakuacja Szkoły Podstawowej w Cholerzynie

W dniu 17 października 2012 roku z inicjatywy kierownictwa Szkoły Podstawowej w Cholerzynie odbyły się ćwiczenia w zakresie ewakuacji uczniów i personelu szkoły. O godzinie 9.55 rozległy się dzwonki alarmowe na terenie szkoły informujące o natychmiastowej ewakuacji. Przyczyną alarmu był silny dym z kotłowni. Na teren przed szkołą wjechał samochód bojowy z OSP w Liszkach a po chwili samochód z OSP Mników. Dowódca zarządził wprowadzenie do wnętrza jednej lini gaśniczej oraz roty z OSP w Liszkach w aparatach powietrznych. Po zbadaniu terenu okazało się, że pozostałe roty mogą wejść na przeszukanie budynku bez aparatów powietrznych, gdyż nie istnieje zagrożenia dla zdrowia strażaków. Taki był scenariusz działań w czasie ewakuacji szkoły. Na zakończenie odbył się pokaz sprzętu dla młodzieży oraz omówiono ćwiczenia z personelem. Również strażacy zapoznali się z rozkładem pomieszczeń w szkole oraz z drogami ewakuacyjnymi.

Zdjęcia z ćwiczeń


Powrót do archiwum