Spotkanie w Szkole Podstawowej w Cholerzynie

W dniu 16 paxdziernika 2012 roku na zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cholerzynie odbyło się spotkanie z uczniami tej szkoły poświęcone straży pożarnej oraz udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. Na spotkanie przybył zaproszony prezes zarządu gminnego - dh Jerzy Stopa i ratownicy medyczni z OSP w Kryspinowie: dh Wojciech Śniegula i Paulina Sęk. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych: oddziały 0 - 3 i klasy od 4 do 6. Było to kolejne spotkanie z młodzieżą szkolną jakie zostało zorganizowane przez kierownictwo kolejnej szkoły z terenu gminy Liszki.

Zdjęcia ze spotkania


Powrót do archiwum