Konkurs Bezpieczna Małopolska

W dniu 24 sierpnia 2015 r. w Świątnikach Górnych odbyło się podpisanie umów w programie Bezpieczna Małopolska. Na mocy tego programu jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Liszki otrzymają sprzęt i umundurowanie bojowe. Program ten jest adresowany dla jednostek z poza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i ma na celu doposażenie tych jednostek w niezbędny sprzęt do działań ratowniczych. Gmina Liszki we współpracy z Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP opracowała i przesłała projekt, którego dofinansowanie wyniesie 19 457. Sprzęt i wyposażenie trafi do siedmiu jednostek z terenu gminy. Umowę podpisał ze strony gminy Wójt Paweł Miś w towarzystwie strażaków z terenu gminy Liszki.

Zdjęcia ze strony: www.liszki.pl


Powrót do archiwum