Kraków Airport wspiera jednostki z terenu gminy Liszki

W bieżącym roku Kraków Airport ogłosił 10 edycję konkursu grantowego "Wspieramy Sąsiadów" - 2018 dla instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz mieszkańców gmin Liszki i Zabierzów. Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie w ramach konkursu grantowego "Wspieramy Sąsiadów" odbyło się 10 lipca 2018 r. Zwycięskie projekty w ilości 17 zostały wyłonione spośród 39 złożonych wniosków. W tym roku Kraków Airport wsparł trzy Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Liszki: OSP w Jeziorzanach, OSP w Kryspinowie, OSP w Mnikowie. Dzięki wsparciu przez Kraków Airport OSP w Jeziorzanach zakupiła wentylator oddymiający mgłowy, OSP w Kryspinowie wzbogaciła się o sprzęt do działań ratowniczych na lodzie a OSP w Mnikowie pozyskała motopompę pływającą.
Należy podkreślić, że przyznanie garantów dla jednostek OSP znacznie przyczynia sie do poprawy wyposażenia jednostek w sprzęt ratowniczy i stwarza większe możliwości udzielania pomocy mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie gminy Liszki.

Zdjęcia


Powrót do archiwum